10 % rabatt på beställningar över 10 euro

Integritetspolicyn

DATASKYDDSBESKRIVNING

Upprättad: 12.10.2021

Detta är Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy:s dataskyddsbeskrivning som följer personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). I den berättar vi om behandlingen av våra kunders personuppgifter.

Denna dataskyddsbeskrivning förklarar vilka uppgifter vi samlar in om våra kunder, för vilket syfte vi använder uppgifterna och hur vi skyddar de insamlade uppgifterna. Observera att du vid köpsituationen och/eller genom att beställa vårt eventuella nyhetsbrev ger ditt samtycke till att dina uppgifter sparas.

Det är obligatoriskt att ge kontakt- och betaluppgifter när du köper något från webbutiken Fagerudd.fi.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dataskyddsbeskrivningen.

1.Personuppgiftsansvarig

Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy
0398194-0
Södra Larsmovägen 346
68570 LARSMO

2.Kontaktperson som svarar för registret

Petri Fagerudd
Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy
fageruddleipomo@multi.fi

3.Registrets namn

Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy:s kundregister

4.Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för underhåll av kundrelationer, behandling av beställningar, fakturering, analys och för att förbättra användarupplevelsen i webbutiken och förhindra missbruk. Uppgifterna används också för att informera om Fagerudds verksamhet om kunden har tillåtit detta. Kunden har rätt att förbjuda användningen av uppgifter om sig själv i direktmarknadsföring.

5.Registrets datainnehåll

Följande uppgifter sparas i registret: kundens eller företagets/organisationens namn, företagets FO-nummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, information om marknadsföringstillstånd, betal- och faktureringsuppgifter och övriga uppgifter förknippade med beställning eller leverans av en beställning. Om ett kreditavtal ingås behöver vi kundens personbeteckning för att identifiera kunden.

När du beställer nyhetsbrevet eller svarar på våra kundenkäter samlar vi följande uppgifter till registret: namn, e-postadress, språk.

Dessutom samlar vi med hjälp av analys in uppgifter om användningen av webbutikstjänsten, såsom webbinformation och enhetens identifieringsuppgifter (se närmare avsnittet ”Användningen av kakor” nedan).

6.Regelmässiga informationskällor

Uppgifternas huvudsakliga källa är användaren själv. Uppgifterna fås från kunden själv i samband med beställning från webbutiken, per e-post eller telefon eller om ett kreditavtal ingås med Klarna. Vi strävar efter att informera om vilka uppgifter som är obligatoriska för avtalet och vilka som är valfria.

7.Regelmässig överlämnande av uppgifter

Uppgifterna används endast för att sköta kundrelationen. Vi kan överlämna vissa nödvändiga uppgifter till tredje parter, såsom den som sköter om betalsystemet, kreditgivaren för avbetalning, aktören som hanterar transporten för att garantera leverans eller analys- och statistikföringspartner för analys. Uppgifter kan också överlämnas till myndigheter på det sätt som lagen kräver.

8.Överföring av data till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9.Lagring av uppgifter

Företaget förvarar kunduppgifterna under den tid som kundrelationen pågår. Personuppgifter som gäller kunden kan raderas från registret på kundens begäran. Vad gäller levererade beställningar fastställs dock förpliktelsen att förvara beställnings-, betal- och faktureringsuppgifter enligt 10 § i bokföringslagen (1336/1997).

10.Användningen av kakor

Vi använder kakor (”cookies”) och andra motsvarande tekniker. Med hjälp av kakor samlar vi in information om användartrafik och förbättrar tjänstens användarupplevelse på användarens dator. Kakor och andra identifierare har en fastställd giltighetstid efter vilken webbläsaren raderar identifieraren.

Med hjälp av kakor samlar vi in användaruppgifter för analys- och personanpassningsändamål med tredje parter. Informationen som används är anonymiserad. Vi utnyttjar Google Analytics i analysen av vår webbplats. Läs mer om hur Google Analytics behandlar uppgifter.

11.Grunder för skydd av registret och skyddsåtgärder

Kundregistret behandlas med omsorg, och uppgifterna som behandlas skyddas på ändamålsenligt sätt. Kunduppgifterna samlas i en skyddad elektronisk databas. Inloggning på databasen förutsätter användarnamn och lösenord. Ett användarnamn för kundregistret kan endast beviljas av den administratör som även fastställer användarnas nivå av tillgång till registret.

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Uppgifterna behandlas endast av den personal på Fagerudd vars arbetsbeskrivning omfattar sådan behandling. Personalen är bunden av tystnadsplikt. Kunduppgifterna används elektroniskt och onödiga pappersutskrifter förstörs på tillbörligt sätt.

12.Rätt till kontroll och rätt att yrka på korrigering av uppgifterna

Kunden kan begära en sammanställning av sina personuppgifter, inklusive alla uppgifter som kunden gett oss. Uppgifterna kan begäras genom att kontakta oss per e-post. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas eller redigeras. Kunden har dessutom rätt att förbjuda behandlingen av sina uppgifter för marknadsföring. Begäran om begränsning av behandlingen av uppgifter ska framföras per e-post till registrets kontaktperson.

Rätten att radera sina egna uppgifter gäller inte sådana personuppgifter som vi måste förvara på grund av orsaker förknippade med underhåll eller dataskydd eller juridiska orsaker såsom realisering av ansvar förknippade med bokföring.

13.Kontakt

Du kan ta kontakt per e-post: